smok

now browsing by tag

 
 

smok ในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นพิษ ไม่ค่อยมีคนใดกันแน่รู้เกี่ยวกับ

smok
smok

ในส่วนที่เกี่ยว smok กับความเป็นพิษ ไม่ค่อยมีคนใดกันแน่รู้เกี่ยวกับผลพวงของสารดูดความชื้นเมื่อถูกให้ความร้อนรวมทั้งสูดกลิ่นอย่างเรื้อรัง จากการเรียนรู้พบว่า PG สามารถกระตุ้นการระคายเคืองทางเท้าหายใจและก็เพิ่มช่องทางในการพัฒน

าโรคหอบหืด 55 , 56 แล้วก็อีกทั้ง PG smok และก็กลีเซอรอลจากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์อาจมีความเข้มข้นสูงพอที่จะมีผลให้มีการเคืองต่อฟุตบาทหายใจ 57 ความจริง การเรียนรู้ในช่วงหลังพบว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าหนึ่งฟองกระตุ้นให้เกิดการสัมผัส PG ที่ 430–603 มิลลิกรัม/มัธยม 3ซึ่งสูงยิ่งกว่าระดับที่แถลงการณ์ว่านำมาซึ่งการก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเท้าหายใจ (เฉลี่ย 309 มิลลิกรัม/ลบ.มัธยม )จากการเรียนในมนุษย์ 55. การเรี

ยนรู้เดียวกันบอกว่า พัฟ ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งชิ้น นำมาซึ่งการทำให้ได้รับกลีเซอรอล 348–495 มิลลิกรัม/มัธยม 3 57 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับที่กล่าวว่านำมาซึ่งการระคายเคืองฟุตบาทหายใจในหนู (662 มิลลิกรัม/มัธยม 3 ) 58 .

มีรายงานอาการบาดเจ็บของเยื่อบุผิวฟุตบาทหายใจที่เกิดขึ้นมาจากการสูบไอรุนแรงของ PG แล้วก็สเปรย์กลีเซอรอล (50:50 ขนาด/ขนาด) ที่มีไหมมีนิวัวว่ากล่าวนสำหรับเพื่อการทดสอบทางสถานพยาบาลแบบสุ่มสองครั้งในผู้ดูดบุหรี่รุ่น

เยาว์ 32 ในหลอดทดสอบ ละอองลอยจากสารเพิ่มเติมที่มีกลีเซอรอลเพียงอย่างเดียวแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ใน A549 รวมทั้งเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนของผู้คน แม้กระทั้งที่แรงกดดันไฟแบตเตอรี่ต่ำ 59 ยิ่งกว่านั้นยังพบว่า PG มีผลต่อความเจริญทางระบบประสาทในระยะเริ่มต้นในแบบจำลองปลาม้าลาย 60 ปัญหาที่สำคัญอีกประ

การหนึ่งเป็น ภายใต้สภาพการณ์ที่ให้ความร้อน PG สามารถผลิตอะซีตัลดีไฮด์หรือฟอร์มาลดีไฮด์ได้ (119.2 หรือ 143.7 ng/พัฟที่ 20 W โดยเฉลี่ยเป็นลำดับ) ในเวลาที่กลีเซอรอลสามารถสร้างอะโครลีนได้ (53.0, 1000.0 หรือ 5.9 ng/puf

f ที่ 20 W โดยเฉลี่ยเป็นลำดับ) คาร์บอนิลทั้งหมดที่มีความเป็นพิษที่บันทึกไว้อย่างยอดเยี่ยม 61 . หากว่า สมมุติว่ายาสูบกระแสไฟฟ้า 15 พัฟต่อ หน่วย ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์คาร์บอนิลที่ผลิตโดย PG หรือการให้ความร้อนด้วยกลีเซอรอลจะต่ำลงมากยิ่งกว่าระดับสูงสุดที่เจอสำหรับในการเผาไหม้ยาสูบแบบปกติ (ตารางที่2 ) 51 , 62 แม้กระนั้น ต้องมีการเรียนเพิ่มเพื่อทดลองผลที่ก่อให้เกิดอันตรายของสารกลุ่มนี้ทั้งสิ้นในจำนวนที่สมควรทางสรีรวิทยาอย่างเหมาะควรซึ่งแต่ละบุคคลจะได้รับสัมผัสเรื้อรัง…